Information

Information

Telefontider

08:00 – 09:00

Telefonkonsultation med lægerne Ring mellem 8.00 og 9.00, hvis du vil snakke med én af os læger om et sygdomsproblem, ønske om sygebesøg eller behov for akut tid. Er fortrinsvis til kortere samtaler

09:00 – 12.15

Tidsbestilling, receptfornyelse og prøvesvar Her svarer vores sekretærer telefonen. Af hensyn til planlægning, bedes du kort fortælle hvad det drejer sig om, hvis du bestiller tid.

Åbningstider
Alle konsultationer aftales i forvejen. Vi kan som regel tilbyde tider mellem 8.15 og 15.00 , onsdag desuden mellem kl. 15.00 og 18.00.
Vi holder sædvanligvis frokostpause mellem 12:00 og 13:00.

Tidsbestilling
Du kan bestille tid hos lægen på følgende måde:
-- Ring og få en Tid Samme Dag. Du skal ringe den dag, du ønsker at komme til læge. Ring klokken 8-9.30. Telefon 3526 8915. Det gælder både akutte og ikke-akutte problemstillinger. I visse tilfælde skal du bestille tid længere i forvejen, se nedenfor.
-- Via hjemmesiden lægerne33.dk. Vær opmærksom på grundet vores tilbud om Tid Samme Dag kan forekomme ventetid i Aftalebogen.dk
Vær opmærksom på at vi for at kunne yde den bedste lægefaglige behandling ønsker vi du primært medbringer een problemstilling pr. konsultation.
I visse tilfælde skal du bestille tid i forvejen. Det drejer sig om:
Aftale om samtaleterapi
Kørekortsattester eller andre længere attester
Børneundersøgelser
Svangreundersøgelser
Årskontroller (diabetes, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom, KOL mm)
Husk at være i god tid, når du skal bestille tid til en forebyggende undersøgelse.
Du skal regne med, at der i gennemsnit er sat 10 minutter af til en konsultation.
Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret så en anden patient kan få glæde af tiden.

Konsultationen hos lægen
Vi arbejder i kompagniskab, hvilket betyder, at du har os alle tre som dine praktiserende læger. Du kan frit vælge, hvem af os du bestiller tid hos, og du kan skifte i mellem os, som du ønsker.
Dit ønske kan dog ikke altid efterkommes, hvis du har behov for en akut tid eller hvis en af af os har fridag eller ferie.

Desuden er vi også en klinik der vægter uddannelse. Du vil derfor kunne møde uddannelseslæger (færdigguddannede læger, der er i gang med deres specialisering).

Sygebesøg
Vi kører på sygebesøg hos dig, men kun når det er nødvendigt. Vi foretrækker at se dig i klinikken, hvor vi har bedre muligheder for at undersøge og behandle dig.

MEDBRING ALTID SYGESIKRINGSBEVISET – OGSÅ BARNETS !